Không gian số đang “xâm nhập” vào đời sống chúng ta
Mọi người đều thấy Internet và không gian số đang mở ra rất nhiều cơ hội mới, từ những câu chuyện kinh doanh đến các vấn đề giáo dục. Thực
“Không gian số” – Thuật ngữ lạ mà quen
Tại sao lại nói “không gian số” vừa lạ mà vừa quen? Thật ra khái niệm này đã hình thành từ rất lâu, khi mà Internet bắt đầu xuất hiện