Lợi ích
cho đối tác

Có hệ sinh thái ADT hỗ trợ về mặt truyền thông, marketing
Đối tác được tạo sẵn template để training cho khách hàng. Khách hàng dễ dàng tìm hiểu và sử dụng sản phẩm.
Có hệ thống đo lường, giúp đối tác biết được khách hàng của họ đang sử dụng sản phẩm hiệu quả hay không.

Đối tác tiêu biểu

Base

Nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến #1 Việt Nam

Intel

Nhà sản xuất các sản phẩm như chip vi xử lý cho máy tính, bo mạch chủ, ổ nhớ flash, card mạng và các thiết bị máy tính khác

Advantech

Thương hiệu hàng đầu về các giải pháp IoT thông minh cho Công nghiệp 4.0.

Base

Nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến #1 Việt Nam

Intel

Nhà sản xuất các sản phẩm như chip vi xử lý cho máy tính, bo mạch chủ, ổ nhớ flash, card mạng và các thiết bị máy tính khác

Advantech

Thương hiệu hàng đầu về các giải pháp IoT thông minh cho Công nghiệp 4.0.

Đối tác tiêu biểu

Base

Nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến #1 Việt Nam

Intel

Nhà sản xuất các sản phẩm như chip vi xử lý cho máy tính, bo mạch chủ, ổ nhớ flash, card mạng và các thiết bị máy tính khác

Advantech

Thương hiệu hàng đầu về các giải pháp IoT thông minh cho Công nghiệp 4.0.

Base

Nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến #1 Việt Nam