GIẢI PHÁP DONES CHO TRUYỂN THÔNG NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP
Rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, thâm chí ở những doạnh nghiệp khá lớn có tới hàng nghìn nhân sự vẫn đánh giá thấp hoặc bỏ bê truyền thông
DONES – “NGƯỜI THỨ 3” TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA AGENCY VÀ CLIENTS
Trong giới marketing, có 2 loại công ty mà “người trong ngành” gọi là Client và Agency. Làm marketing tại Client là “làm nhiều việc cho một người” (làm mọi