Xây dựng chiến lược KPI
KPI – Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số
GIẢI PHÁP DONES CHO TRUYỂN THÔNG NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP
Rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, thâm chí ở những doạnh nghiệp khá lớn có tới hàng nghìn nhân sự vẫn đánh giá thấp hoặc bỏ bê truyền thông