Video hướng dẫn sử dụng

 

#1: [DONES] Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản

#2: [DONES] Đăng Nhập

Đăng Nhập

#3: [DONES] Thao tác với Space

Thao tác với Space

#4: [DONES] Thao tác với Quickbar

Thao tác với Quickbar

#5: [DONES] Thao tác với Room

Thao tác với Room

#6: [DONES] Thêm Ứng dụng & Nhóm ứng dụng

Thêm Ứng dụng & Nhóm ứng dụng

#7: [DONES] Lưu ứng dụng nhanh nhất trong Dones

Lưu ứng dụng nhanh nhất trong Dones

#8: [DONES] Quản lý cài đặt

Quản lý cài đặt

#9 : [DONES] Tạo Tổ chức

Tạo Tổ chức

FAQ

Tôi đăng ký tài khoản nhưng nhập mật khẩu không được.

Mật khẩu của một tài khoản Dones yêu cầu đầy đủ các yếu tố: Tạo tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 ký tự thường (a-z); có ít nhất 1 ký tự in hoa (A-Z); có ít nhất 1 chữ số (0-9); có ít nhất 1 ký tự đặc biệt (!@#$%^&).

Có thể đăng nhập nhiều tài khoản Google cùng lúc trên Dones không?

Có thể, tại thanh quickbar & trong 1 room bất kỳ, NSD có thể lưu 2 mail và mật khẩu khác nhau. (VD: tôi lưu mail công ty tại thank Quickbar, mail cá nhân tôi sử dụng sẽ lưu trong room cá nhân để đảm bảo tính private)

Một người có thể tham gia nhiều tổ chức không?

Có, một tài khoản có thể là thành viên của một hay nhiều tổ chức khác nhau.

Những thành viên trong space có thể thay đổi các app trên quick bar và room không?

Phải được admin chấp nhận request thay đổi, nếu không app sẽ bị ẩn mờ ở trong Space và không mở được app.

Sử dụng hoàn toàn miễn phí

Sử dụng hoàn toàn miễn phí