Cách tối ưu quản trị tập trung cho doanh nghiệp

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó, xu hướng mà doanh nghiệp nào cũng muốn ứng dụng chính là công nghệ thông tin được lồng ghép trong quản lý. Đặc biệt với quản lý thông tin trong nội bộ. Có rất nhiều dạng thông tin cần quản lý như thông tin về các văn bản mật, thông tin về dữ liệu kế toán,… nhưng khi muốn chia sẻ thông tin với bên ngoài thì làm thế nào để chia sẻ thông cho họ mà vẫn đảm bảo tính bảo mật của công ty. Dones sẽ giải quyết những vấn đề này trong bài viết dưới đây.

KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ

Mạng nội bộ hay còn được gọi với cái tên là mạng LAN. Mạng LAN là tên viết tắt của cụm từ “Local Area Network”. Hệ thống mạng này cho phép những thiết kế có thể được kết nối với nhau, cùng làm việc và chia sẻ dữ liệu.

Khi kết nối nội bộ sẽ được thực hiện thông qua sợi dây cáp LAN hay đơn thuần chỉ là mạng wifi không giây quen thuộc mà chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng trong một phạm vi nào đó. 

VẤN ĐỀ CỦA MẠNG NỘI BỘ

Mạng LAN hiện nay cực kỳ quan trọng, nó đã xâm nhập vào đời sống con người chúng ta. Không chỉ dừng lại trong công việc, học tập mà ngay cả khi sinh hoạt thường ngày; các kiến thức và sự kết nối trong thế giới này đều cần tới mạng LAN. Đặc biệt hơn nữa, các tổ chức, cá nhân nào đó muốn quản lý dữ liệu của nội bộ hay kết nối đều thông qua mạng này. Nhờ có mạng nội bộ, chúng ta dễ dàng truy cập internet bất cứ khi nào nhằm phục vụ những mục đích khác nhau trong đời sống. Tuy nhiên, mạng nội bộ doanh nghiệp chỉ dừng lại ở một công ty, cự ly của mạng nội bộ giới hạn trong phạm vi khi có bán kính khoảng 100m. Bên cạnh đó những dữ liệu của nội bộ công ty sẽ hoàn toàn không thể chia sẻ ra bên ngoài cộng đồng để đảm bảo tính bảo mật vậy khi muốn gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng hay khi cần gửi các thông tin cho nhà đầu tư để họ tìm hiểu về công ty? 

Hãy cùng Dones giải quyết vấn đề này!

CÁCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG DONES CHO DOANH NGHIỆP 

Càng ngày xu hướng mạng nội bộ được sử dụng rộng rãi hơn nhằm cung cấp các công cụ. Ví dụ như cộng tác để tạo điều kiện cho quá trình làm việc theo nhóm, các hội nghị trực tiếp hay những thư mục công ty, công cụ quản lý giữa khách hàng và bán hàng, quản lý dự án… 

Dones cũng được sử dụng làm nền tảng cho việc thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Điển hình, nhiều nhân viên đưa ra ý kiến nhằm thảo luận các vấn đề chính trong đó ứng dụng trên space nội bộ có thể dẫn tới những ý tưởng mới được phát huy trong quản lý. Tạo ra năng suất, chất lượng cũng như các vấn đề khác trong công ty. 

Trong mạng nội bộ lớn, với lưu lượng truy cập trang web thường tương tự như việc chúng ta xem lưu lượng truy cập tại các trang web cộng đồng. Và hơn thế nữa khi hiểu rõ bằng cách sử dụng những phần mềm nhằm đo lường lượng web, theo dõi hoạt động chung.

Các doanh nghiệp lớn có thể cho phép người dùng Dones quyền truy cập các dữ liệu thông tin bằng cách add vào các room chuyên biệt. Họ có khả năng giúp sàng lọc các tin nhắn gửi đến và gửi đi, giữ gìn an ninh mạng. Các doanh nghiệp cũng có thể gửi tin nhắn riêng thông qua room kín nhằm kết nối một phần của nội bộ của họ với những mạng khác. 

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DONES

  • Về năng suất lao động: Dones có thể giúp cho việc định vị, xem thông tin nhanh hơn và sử dụng các ứng dụng có liên quan đến vai trò và trách nhiệm.
  • Về thời gian linh hoạt: Dones cho phép các tổ chức phân phối thông tin cho nhân viên dựa trên cơ sở khi cần thiết. Nhân viên cũng có thể kết nối với thông tin có liên quan một cách tiện lợi, thay vì phải tìm kiếm và sắp xếp lại qua email. 
  • Giao tiếp: Dones cũng đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ nhằm liên lạc các tổ chức quan trọng, một sáng kiến và chiến lược có phạm vi toàn cầu. Thông tin có thể được truyền đạt dễ dàng, sáng kiến và mục đích của sáng kiến cần đạt tới, những ai đang thúc đẩy sáng kiến cần đạt được, kết quả đạt được từ trước đến nay. 
  • Xuất bản web: Cho phép các thông tin kiến thức cho doanh nghiệp có tính chất phức tạp cần duy trì và dễ dàng truy cập được trong toàn công ty bằng cách sử dụng tính năng lưu ứng dụng nhanh vào Room hoặc Quickbar. Mỗi doanh nghiệp có thể cập nhật bản sao của tài liệu, các phiên bản mới nhất trên Space chung của toàn công ty sẽ có sẵn cho nhân viên khi sử dụng Dones. 
  • Hoạt động kinh doanh quản lý: Dones cũng đang được sử dụng như một nền tảng cho việc phát triển và triển khai thêm một số ứng dụng nhằm hỗ trợ hoạt động và quyết định kinh doanh trên toàn doanh nghiệp. 
  • Quy trình làm việc: Giúp giảm độ chậm trễ, chẳng hạn như việc tự động lên lịch họp, kế hoạch nghỉ phép của nhân viên. 
  • Tăng cường hợp tác: Thông tin cũng có thể dễ dàng truy cập bởi tất cả người dùng khi nhận được sự ủy quyền, cho phép làm việc theo nhóm. Qua đó, giao tiếp làm việc được thông qua các công cụ tích hợp của bên thứ ba, chẳng hạn như tin nhắn tức thời, thúc đẩy việc chia sẻ ý tưởng và loại bỏ những khó khăn trong giao tiếp. 
  • Khả năng đa nền tảng: Các trình duyệt của Dones đều tuân thủ tiêu chuẩn được có sẵn cho Windows, Mac hay UNIX. 

Dones tự hào khi là đơn vị tiên phong trong việc quản trị tập trung tại Việt Nam, đã đồng hành khởi tạo thành công những giá trị cốt lõi dành cho các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp hay những tổ chức lớn và nhỏ.