Dones – Khái niệm mới về DSP – Digital Space Platform

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã đưa doanh nghiệp vào một cuộc chuyển mình lớn mang tên chuyển đổi số. Với điều kiện là một nước đang phát triển với khả năng tiếp cận công nghệ nhanh chóng và linh hoạt, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội bắt kịp xu thế chung của nền kinh tế thế giới cũng như nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa nếu thất bại trong cuộc đua này.
Để các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công cần có cơ sở hạ tầng CNTT phù hợp – cả phần cứng và phần mềm. Vì vậy, việc sở hữu cơ sở hạ tầng CNTT phù hợp đóng vai trò rất quan trọng trong đáp ứng nhu cầu ngày càng mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam trong ngắn hạn cũng như về mặt lâu dài.
Tại Việt Nam hiện các DNNVV vẫn chiếm 95 – 96% số lượng doanh nghiệp nhưng là nhóm gặp khó khăn trong việc chuyển đổi số nhất. Mặc dù có đã có những nhận thức về sự cần thiết của chuyển đổi số, tuy nhiên do khả năng sản xuất còn hạn chế, mức độ tự động hóa còn chưa cao nên khó áp dụng chuyển đổi số. Đồng thời chuyển đổi số cần có nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể làm chủ công nghệ mới, phục vụ cho việc triển khai chuyển đổi số và đó cũng là điều mà các DNNVV gặp khó khăn.
Nhận thấy pain point của các Doanh nghiệp gặp quá nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi số, trong khi có rất nhiều những lựa chọn phần mềm điện toán đám mây ngoài thị trường. Điểm mấu chốt là Doanh nghiệp phải mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu các phần mềm này, rồi sau đó phát hiện ra có những phần mềm không đủ tính năng yêu cầu, có phần mềm thì lại thừa tính năng, khiến nhân sự thấy bối rối và mất phương hướng khi sử dụng, tạo ra tâm lý chống đối và khó áp dụng đồng bộ.
Với năng lực triển khai của mình, cuối năm 2020, Dones được thành lập kế thừa lõi công nghệ của ADT với định hướng triển khai một nền tảng thế hệ tương lai cho việc chia sẻ thông tin và giúp người dùng sử dụng các phần mềm điện toán đám mây một cách dễ dàng. Yêu cầu cốt lõi đối với Dones là trải nghiệm phải thật đồng nhất và đơn giản, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Để bất cứ ai, bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể sử dụng dễ dàng.
Tầm nhìn của Dones là tạo ra khái niệm mới về Digital Space Platform và trở thành mũi nhọn trong cuộc Cách mạng Chuyển đổi số trong ngành IT tại Việt Nam và vươn ra Thế giới.