Giải pháp liên kết dữ liệu giữa các bộ phận trong doanh nghiệp

Bất kỳ một công ty, tổ chức nào khi thành lập và đi vào hoạt động đều chia ra thành các phòng ban, bộ phận thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhằm đạt được mục tiêu chung. Muốn thực hiện tốt điều đó, sự liên kết giữa các bộ phận trong công ty là yếu tố tiên quyết và không thể thiếu trong một doanh nghiệp thành công

Bộ phận tiếp thị

Marketing là hoạt động nghiên cứu, dự báo, xác định các nhu cầu và mong muốn của khách hàng mục tiêu. Xác định cơ hội thị trường, phân khúc thị trường, lựa và định vị thị trường. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến lược về sản phẩm, giá cả mạng lưới phân phối và xúc tiến bán hàng.

Như vậy, marketing là bộ phận nòng cốt không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp, tổ chức. Đây là bộ phận đi đầu giúp công ty có những chiến lược, chính sách dùng dẫn, dẫn dắt hoạt động của các phòng ban khác. Từ hoạt động marketing, các phòng ban khác sẽ có kế hoạch hoạt động phù hợp với những nghiên cứu, dự báo đã đề ra.

Marketing sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các bộ phận khác đặc biệt là kinh doanh. Tạo các chương trình để kéo khách hàng tiềm năng và cho Sales, liên kết với Sales để có thêm dữ liệu market đúng thị trường, mục tiêu, sản phẩm.

Để làm được điều đó, mọi dữ liệu giữa các phòng ban với marketing đều phải đồng nhất. Dones xuất hiện trong vai trò là người truyền tải thông tin, tích hợp dữ liệu nội dung ở 1 Space duy nhất để bất cứ nhân sự nào của các phòng ban đều có thể truy cập và tìm kiếm.

Bộ phận nhân sự

Quản trị nhân sự chính là quản trị con người, bao gồm: Tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đại ngộ, đánh giá, khen thưởng – kỷ luật. Với Dones, nhân sự có thể trực tiếp tham gia vào space công việc của các phòng ban. Từ đó, nhân sự có thể nắm được hiệu quả công việc của các bộ phận để có những kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự phù hợp với từng vị trí trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được kế hoạch đã đề ra. 

Bên cạnh đó, quân trị nhân sự là một trong những bộ phận có ảnh hưởng lớn nhất trong việc tạo ra giá trị văn hóa doanh nghiệp. Quản trị nhân sự tốt sẽ góp phần thúc đẩy năng suất cũng như hiệu quả lao động của các cá nhân trong bộ phận nhân sự nổi tiếng nhân viên toàn doanh nghiệp nói chung, tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban trong doanh nghiệp

Bộ phận tài chính kế toán

Đây là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào, là bộ phận quản lý các hoạt động liên quan đến vấn đề tiền bạc, thu – chi. 

Bất kỳ một hoạt động nào của các phòng ban khác trong doanh nghiệp đầu gắn liền với hoạt động của bộ phận tài chính kế toán, bởi lẽ đây sẽ là bộ phận quyết định tính khả thi, hiệu quả của những kế hoạch, chiến lược mà các phòng ban khác đưa ra

Bộ phận marketing và sales thường trực tiếp tham gia vào hoạt động dòng tiền của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần chi ngân sách cho các chiến dịch quảng cáo, khách hành thanh toán hợp đồng,… Tất cả những hoạt động này đều cần thông qua tài liệu, hoá đơn,… Để bộ phận kế toán tài chính không bị lạc mất thông tin, tài liệu cho từng dự án, việc tập trung tất cả trong một Space/Room là rất cần thiết. 

Bộ phận khác 

Tuy theo từng loại hình doanh nghiệp sẽ phát sinh thêm các phòng ban như: Kho vận, kế hoạch, kỹ thuật, sản xuất… Các phòng ban này tạo thành một mắt xích không thể thiếu để vận hành doanh nghiệp thành một thể thống nhất. Doanh nghiệp có thể góp các phòng ban hoặc cho người kiêm nhiệm, những quy trình thực hiện, chức năng nhiệm vụ của nó thì không thay đổi. 

Thực trạng doanh nghiệp hiện nay, các doanh nghiệp Việt hiện nay vẫn còn tình trạng hoạt động đơn lẻ, mạnh ai nấy chạy… dẫn đến công việc bị chồng chéo, thiếu tính gần kết với nhau. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc năng suất lao động của người Việt Nam hiện đang thấp nhất trong khu vực. Vậy giải pháp cần thiết để khắc phục tình trạng trên là gì?  

Trong thời đại công nghệ 4.0, hệ thống liên kết dữ liệu là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Một hệ thống thông tin hữu hiệu sẽ cho phép các doanh nghiệp có những khả năng đặc biệt trong việc hỗ trợ các bộ phận khác hình thành, tổ chức, thực hiện và kiểm tra các chiến lược của công ty ở mọi thời điểm trên tất cả các khu vực thị trường. Đây được xem là một loại tài sản của công ty, một hệ thống thông tin tốt sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt được diễn biến thị trường, từ đó chủ động điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp minh để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu và mong muốn của khách hàng