Giải pháp Dones

Dones đem tới giải pháp dành cho hai đối tượng người dùng cá nhân và các doanh nghiệp:

Dones

Phần mềm dành cho Người dùng cá nhân: Đáp ứng các nhu cầu về giải trí, đời sống, công việc hàng ngày. Thoải mái cập nhật mọi xu hướng mới nhất trên thế giới.

Dones Pro

Phần mềm dành riêng cho Doanh nghiệp: Giải quyết nhu cầu về quản trị công việc, nhu cầu chia sẻ và lưu trữ thông tin.

Giải pháp Dones

Dones

Giải pháp cho cộng đồng

Dones Pro

Giải pháp cho nội bộ doanh nghiệp
Đưa con người với công nghệ đến gần nhau hơn

Dones là nền tảng không gian số thế hệ tương lai trong việc gắn kết và hỗ trợ người dùng sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây một cách dễ dàng, đem đến những hiệu quả rõ nét về quản trị, bán hàng, cải tiến dịch vụ, tăng doanh thu, giảm chi phí.

Đưa con người với công nghệ đến gần nhau hơn

Dones là nền tảng không gian số thế hệ tương lai trong việc gắn kết và hỗ trợ người dùng sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây một cách dễ dàng, đem đến những hiệu quả rõ nét về quản trị, bán hàng, cải tiến dịch vụ, tăng doanh thu, giảm chi phí.

Tính năng nổi trội

Phần mềm của Doanh nghiệp được tập hợp ở một nơi
Nội dung công việc được liên kết giữa các phòng ban
Tìm kiếm nhanh dữ liệu từ nhiều phần mềm khác nhau Kết quả từ nhiều phần mềm
Thống kê tỷ lệ nhân sự sử dụng các phần mềm trong Doanh nghiệp
Phần mềm của Doanh nghiệp được tập hợp ở một nơi
Tự động nhắc người dùng các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch

AI Giao tiếp và Nhận biết người dùng

Trí tuệ nhân tạo có khả năng giao tiếp và nhận diện hình ảnh khuôn mặt để cá nhân hóa các nội dung giao tiếp theo đúng người dùng

Trí tuệ nhân tạo có khả năng hiểu ngôn ngữ và giao tiếp với người dùng

Dones

Giải pháp cho cộng đồng

Dones Pro

Giải pháp cho nội bộ doanh nghiệp