Video hướng dẫn sử dụng

 

Bước1: Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản

Bước 2: Đăng Nhập

Đăng Nhập

Bước 3: Phân Quyền Tài Khoản

Phân Quyền Tài Khoản

Bước 4: Thêm Tài Khoản

Thêm Tài Khoản

Bước 5: Thêm Space

Thêm Space

Bước 6: Thêm room

Thêm room

Bước 7: Thêm Ứng Dụng

Thêm Ứng Dụng

Bước 8: Quản Lý Hồ Sơ

Quản Lý Hồ Sơ

Giới thiệu Dones UX

Không gian số Dones giúp Doanh nghiệp tập hợp tất cả mọi ứng dụng trên một nền tảng.